Lịch sử đối đầu Wolves vs Manchester City, 30/09/2023

22.01.2023
*Manchester City
3
-
Wolves
0
17.09.2022
Wolves
0
-
*Manchester City
3
12.05.2022
Wolves
1
-
*Manchester City
5
11.12.2021
*Manchester City
1
-
Wolves
0
03.03.2021
*Manchester City
4
-
Wolves
1
22.09.2020
Wolves
1
-
*Manchester City
3
28.12.2019
*Wolves
3
-
Manchester City
2
06.10.2019
Manchester City
0
-
*Wolves
2
20.07.2019
Wolves
1
-
Manchester City
0
15.01.2019
*Manchester City
3
-
Wolves
0
25.08.2018
Wolves
1
-
Manchester City
1
25.10.2017
Manchester City
1
-
Wolves
0
22.04.2012
Wolves
0
-
*Manchester City
2
29.10.2011
*Manchester City
3
-
Wolves
1
27.10.2011
Wolves
2
-
*Manchester City
5
15.01.2011
*Manchester City
4
-
Wolves
3
30.10.2010
*Wolves
2
-
Manchester City
1
29.12.2009
Wolves
0
-
*Manchester City
3
22.08.2009
*Manchester City
1
-
Wolves
0
10.04.2004
Manchester City
3
-
Wolves
3
04.10.2003
*Wolves
1
-
Manchester City
0
01.04.2002
Wolves
0
-
*Manchester City
2
12.12.2001
*Manchester City
1
-
Wolves
0
03.12.1999
*Wolves
4
-
Manchester City
1
08.08.1999
Manchester City
0
-
*Wolves
1
11.04.1998
Wolves
2
-
Manchester City
2
06.12.1997
Manchester City
0
-
*Wolves
1
01.12.1996
*Wolves
3
-
Manchester City
0
27.10.1996
Manchester City
0
-
*Wolves
1