Lịch sử đối đầu Newcastle vs Burnley, 30/09/2023

22.05.2022
Burnley
1
-
*Newcastle
2
04.12.2021
*Newcastle
1
-
Burnley
0
26.08.2021
Newcastle
0
-
Burnley
1
11.04.2021
Burnley
1
-
*Newcastle
2
04.10.2020
*Newcastle
3
-
Burnley
1
29.02.2020
Newcastle
0
-
Burnley
0
14.12.2019
*Burnley
1
-
Newcastle
0
27.02.2019
*Newcastle
2
-
Burnley
0
27.11.2018
Burnley
1
-
*Newcastle
2
01.02.2018
Newcastle
1
-
Burnley
1
31.10.2017
*Burnley
1
-
Newcastle
0
01.01.2015
Newcastle
3
-
Burnley
3
03.12.2014
Burnley
1
-
Newcastle
1