Lịch sử đối đầu Luton vs Tottenham, 07/10/2023

11.03.1992
Luton
0
-
Tottenham
0
16.11.1991
*Tottenham
4
-
Luton
1
01.04.1991
Luton
0
-
Tottenham
0
22.12.1990
Tottenham
1
-
Luton
1
02.12.1989
Luton
0
-
Tottenham
0
19.08.1989
*Tottenham
2
-
Luton
1