Thống kê Hải Phòng vs Hà Nội FC, 25/06/2024

2
Thẻ Vàng
2