virtual news close toggle toggle-filled warning facebook lock ellipsis settings Info table calendar alerts Favorite clock link twitter double_angle_left double_angle_right double_angle_up double_angle_down Previous Next angle_up angle_down menu-soccer soccer soccer-live mymatches-soccer Substitution In Substitution Out Red Card Yellow Card Second Yellow Card Goal Goal Missed Goal Penalty Goal Penalty Missed Own Goal

Đội hình Hải Phòng vs Bình Dương, 16/06/2024

Đội hình ra sân
25
Bissainthe
Bissainthe
5
Đặng
Đặng
11
Hồ
Hồ
19
Lê
7
Mpande
Mpande
1
Nguyễn
Nguyễn
77
Nguyễn
Nguyễn
27
Nguyen
Nguyen
79
Nguyễn
Nguyễn
17
Phạm
Phạm
97
Triệu
Triệu
11
Bùi
Bùi
90
Charles
Charles
4
Jan
Jan
34
Lê
14
Nguyễn
Nguyễn
19
Nguyen
Nguyen
16
Nguyễn Trần
Nguyễn Trần
3
Quế
Quế
25
Trần
Trần
39
Trần
Trần
29
Võ
Dự bị
20
Dương
Dương
22
Elogo Guintangui
Elogo Guintangui
8
Lò
45
Nguyễn
Nguyễn
68
Nguyễn
Nguyễn
14
Nguyễn
Nguyễn
99
Nguyễn
Nguyễn
26
Nguyễn
Nguyễn
3
Phạm
Phạm
88
Bùi
Bùi
20
Đoàn
Đoàn
10
Hồ
Hồ
26
Huỳnh
Huỳnh
22
Nguyễn
Nguyễn
8
Tống
Tống
12
Trần
Trần
21
Trần
Trần
23
Vũ