Lịch sử đối đầu Hà Nội FC vs Thanh Hóa, 17/02/2023

12.08.2023
Thanh Hóa
1
-
*Hà Nội FC
3
17.02.2023
Hà Nội FC
0
-
Thanh Hóa
0
04.11.2022
Thanh Hóa
1
-
Hà Nội FC
1
16.03.2022
*Hà Nội FC
1
-
Thanh Hóa
0
18.03.2021
*Hà Nội FC
3
-
Thanh Hóa
2
01.10.2020
Hà Nội FC
1
-
Thanh Hóa
1
11.08.2019
*Hà Nội FC
5
-
Thanh Hóa
0
11.05.2019
*Thanh Hóa
4
-
Hà Nội FC
1
21.07.2018
Thanh Hóa
2
-
*Hà Nội FC
3
26.05.2018
*Hà Nội FC
4
-
Thanh Hóa
3
15.10.2017
Thanh Hóa
3
-
Hà Nội FC
3
19.03.2017
*Hà Nội FC
2
-
Thanh Hóa
1
18.09.2016
*Hà Nội FC
2
-
Thanh Hóa
0
20.02.2016
*Thanh Hóa
3
-
Hà Nội FC
0
23.07.2015
*Hà Nội FC
4
-
Thanh Hóa
1
25.01.2015
*Thanh Hóa
2
-
Hà Nội FC
1
10.08.2014
*Hà Nội FC
5
-
Thanh Hóa
2
21.02.2014
*Thanh Hóa
3
-
Hà Nội FC
1
18.08.2013
*Hà Nội FC
3
-
Thanh Hóa
2
13.04.2013
Thanh Hóa
1
-
*Hà Nội FC
3
26.05.2012
Thanh Hóa
2
-
*Hà Nội FC
4
11.02.2012
*Hà Nội FC
3
-
Thanh Hóa
2
15.05.2011
Hà Nội FC
0
-
Thanh Hóa
0
25.02.2011
*Thanh Hóa
1
-
Hà Nội FC
0
21.06.2009
Thanh Hóa
1
-
*Hà Nội FC
4
08.03.2009
*Hà Nội FC
1
-
Thanh Hóa
0