virtual news close toggle toggle-filled warning facebook lock ellipsis settings Info table calendar alerts Favorite clock link twitter double_angle_left double_angle_right double_angle_up double_angle_down Previous Next angle_up angle_down menu-soccer soccer soccer-live mymatches-soccer Substitution In Substitution Out Red Card Yellow Card Second Yellow Card Goal Goal Missed Goal Penalty Goal Penalty Missed Own Goal

Đội hình Hà Nội FC vs Bình Dương, 30/06/2024

Đội hình ra sân
70
Denilson
Denilson
26
Đào
Đào
8
Đậu
Đậu
29
Ewerton
Ewerton
95
Joel
Joel
14
Nguyễn
Nguyễn
16
Nguyễn
Nguyễn
19
Nguyen
Nguyen
37
Quan
Quan
21
Vũ
27
Vũ
11
Bùi
Bùi
90
Charles
Charles
20
Đoàn
Đoàn
10
Hồ
Hồ
4
Jan
Jan
39
Kizito
Kizito
22
Nguyễn
Nguyễn
5
Onoja
Onoja
21
Trần
Trần
24
Trần
Trần
25
Trần
Trần
Dự bị
2
Đỗ
Đỗ
88
Đỗ
Đỗ
45
Lê
5
Nguyễn
Nguyễn
10
Nguyễn
Nguyễn
9
Phạm
Phạm
7
Phạm
Phạm
74
Trương
Trương
67
Van Thang
Van Thang
88
Bùi
Bùi
14
Nguyễn
Nguyễn
33
Nguyen
Nguyen
19
Nguyen
Nguyen
46
Phan
Phan
8
Tống
Tống
12
Trần
Trần
32
Trương
Trương
23
Vũ