Lịch sử đối đầu Everton vs Bournemouth, 07/10/2023

28.05.2023
*Everton
1
-
Bournemouth
0
12.11.2022
*Bournemouth
3
-
Everton
0
09.11.2022
*Bournemouth
4
-
Everton
1
26.07.2020
Everton
1
-
*Bournemouth
3
15.09.2019
*Bournemouth
3
-
Everton
1
13.01.2019
*Everton
2
-
Bournemouth
0
25.08.2018
Bournemouth
2
-
Everton
2
30.12.2017
*Bournemouth
2
-
Everton
1
23.09.2017
*Everton
2
-
Bournemouth
1
04.02.2017
*Everton
6
-
Bournemouth
3
24.09.2016
*Bournemouth
1
-
Everton
0
30.04.2016
*Everton
2
-
Bournemouth
1
21.02.2016
Bournemouth
0
-
*Everton
2
28.11.2015
Bournemouth
3
-
Everton
3