Lịch sử đối đầu Crystal Palace vs Fulham, 23/09/2023

20.05.2023
Fulham
2
-
Crystal Palace
2
26.12.2022
Crystal Palace
0
-
*Fulham
3
28.02.2021
Crystal Palace
0
-
Fulham
0
24.10.2020
Fulham
1
-
*Crystal Palace
2
02.02.2019
*Crystal Palace
2
-
Fulham
0
11.08.2018
Fulham
0
-
*Crystal Palace
2
30.07.2016
*Fulham
3
-
Crystal Palace
1
01.08.2015
Fulham
1
-
Crystal Palace
1
11.05.2014
Fulham
2
-
Crystal Palace
2
22.10.2013
Crystal Palace
1
-
*Fulham
4
01.01.2005
*Fulham
3
-
Crystal Palace
1
05.10.2004
*Crystal Palace
2
-
Fulham
0
17.03.2001
Crystal Palace
0
-
*Fulham
2
18.10.2000
*Fulham
3
-
Crystal Palace
1
01.04.2000
*Fulham
1
-
Crystal Palace
0
18.12.1999
Crystal Palace
0
-
Fulham
0