Quảng cáo

Innova thuần điện

Bất ngờ xuất hiện phiên bản thuần điện Toyota Innova
Xe

Bất ngờ xuất hiện phiên bản thuần điện Toyota Innova

Bất ngờ xuất hiện phiên bản Toyota Innova thuần điện, có ngoại hình giống với thế hệ hiện hành.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo