Quảng cáo

Hệ thống tri kỷ

Liên Quân Mobile: Tổng quan bản cập nhật Đảo Mù Sương
Liên Quân Mobile

Liên Quân Mobile: Tổng quan bản cập nhật Đảo Mù Sương

Chi tiết bản cập nhật Đảo Mù Sương trong Liên Quân Mobile. Hệ thống tri kỷ, thay đổi kỹ năng của Airi sẽ là những điểm đáng chú ý nhất.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo