Quảng cáo

giảm sức mạnh

Hotfix LMHT 12.13: Riot Games giảm sức mạnh Sivir, Master Yi và Gwen
Esports

Hotfix LMHT 12.13: Riot Games giảm sức mạnh Sivir, Master Yi và Gwen

Hotfix LMHT 12.13: Riot Games giảm sức mạnh Sivir, Master Yi và Gwen

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo