Quảng cáo

Ford Everest 2022

Ngoài dầu diesel, Ford Everest 2022 còn cần đổ thêm dung dịch lạ mới có thể vận hành
Xe

Ngoài dầu diesel, Ford Everest 2022 còn cần đổ thêm dung dịch lạ mới có thể vận hành

Ngoài nhiên liệu chính để vận hành, khách hàng sử dụng Ford Everest 2022 cần phải hiểu thêm về khái niệm dung dịch AdBlue, giúp làm sạch khí thải.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo