Quảng cáo

Event Mode

PUBG Event Mode: One Gun Warrior
PUBG

PUBG Event Mode: One Gun Warrior

Cùng chờ đợi và sẵn sàng trước một trận chiến, nơi mà người chơi sẽ phải thể hiện mọi kỹ năng có thể cùng với một khẩu súng ngẫu nhiên để giành lấy chiến thắng.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo