đtcl 5

ĐTCL: Chi tiết bản cập nhật 11.18B
Esports

ĐTCL: Chi tiết bản cập nhật 11.18B

Bản cập nhật 11.18B của ĐTCL được Riot Games áp dụng ngay sau khi ra mắt bản 11.18.

Xem thêm
Quảng cáo