ĐTCL 11.10

Chi tiết bản cập nhật ĐTCL 11.10
Esports

Chi tiết bản cập nhật ĐTCL 11.10

Bản cập nhật 11.10 sẽ là bản cập nhật lớn nhất của ĐTCL kể từ khi mùa 5 ra mắt. Hàng loạt tướng và trang bị đã được chỉnh sửa để hướng tới sự cân bằng tối đa.

Xem thêm
Quảng cáo