Quảng cáo

đối thủ toyota camry

Nissan Altima 2023 chính thức 'lên kệ', thiết kế thể thao, gây áp lực lên Toyota Camry
Xe

Nissan Altima 2023 chính thức 'lên kệ', thiết kế thể thao, gây áp lực lên Toyota Camry

Nissan Altima 2023 cải tiến thiết kế, bổ sung công nghệ, 'phả hơi nóng' lên các đối thủ đồng hương như Toyota Camry hay Honda Accord.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo