Quảng cáo

Chung kết chạy 200m nữ

Video SEA Games 28: Chung kết chạy 200m nữ - Nguyễn Thị Oanh/Quách Thị Lan
Video

Video SEA Games 28: Chung kết chạy 200m nữ - Nguyễn Thị Oanh/Quách Thị Lan

Nguyễn Thị Oanh giành HCĐ ở nội dung chạy 200m nữ với thành tích 23 giây 92. Trong khi Quách Thị Lan về thứ 4.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo