Cấm đường tại Hà Nội

Hà Nội: Lịch cấm đường phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII
Xe

Hà Nội: Lịch cấm đường phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII

Để phục vụ các hoạt động của Đại hội Đảng, Công an TP Hà Nội vừa có kế hoạch phân luồng lại hơn 20 tuyến đường và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.

Xem thêm