Kiên Daniel

Phóng viên - Biên tập viên

Email: [email protected]

Chuyên môn: Phóng viên thể thao

Trình độ: Học viện Báo chí và Tuyên truyền