Lịch sử đối đầu Liverpool vs Aston Villa, 03/09/2023

20.05.2023
Liverpool
1
-
Aston Villa
1
27.12.2022
Aston Villa
1
-
*Liverpool
3
11.05.2022
Aston Villa
1
-
*Liverpool
2
11.12.2021
*Liverpool
1
-
Aston Villa
0
10.04.2021
*Liverpool
2
-
Aston Villa
1
09.01.2021
Aston Villa
1
-
*Liverpool
4
05.10.2020
*Aston Villa
7
-
Liverpool
2
05.07.2020
*Liverpool
2
-
Aston Villa
0
18.12.2019
*Aston Villa
5
-
Liverpool
0
02.11.2019
Aston Villa
1
-
*Liverpool
2
14.02.2016
Aston Villa
0
-
*Liverpool
6
26.09.2015
*Liverpool
3
-
Aston Villa
2
19.04.2015
*Aston Villa
2
-
Liverpool
1
17.01.2015
Aston Villa
0
-
*Liverpool
2
13.09.2014
Liverpool
0
-
*Aston Villa
1
19.01.2014
Liverpool
2
-
Aston Villa
2
24.08.2013
Aston Villa
0
-
*Liverpool
1
31.03.2013
Aston Villa
1
-
*Liverpool
2
15.12.2012
Liverpool
1
-
*Aston Villa
3
07.04.2012
Liverpool
1
-
Aston Villa
1
18.12.2011
Aston Villa
0
-
*Liverpool
2
22.05.2011
*Aston Villa
1
-
Liverpool
0
07.12.2010
*Liverpool
3
-
Aston Villa
0
30.12.2009
Aston Villa
0
-
*Liverpool
1
25.08.2009
Liverpool
1
-
*Aston Villa
3
22.03.2009
*Liverpool
5
-
Aston Villa
0
31.08.2008
Aston Villa
0
-
Liverpool
0
22.01.2008
Liverpool
2
-
Aston Villa
2
11.08.2007
Aston Villa
1
-
*Liverpool
2
18.03.2007
Aston Villa
0
-
Liverpool
0
28.10.2006
*Liverpool
3
-
Aston Villa
1
29.04.2006
*Liverpool
3
-
Aston Villa
1
05.11.2005
Aston Villa
0
-
*Liverpool
2
15.05.2005
*Liverpool
2
-
Aston Villa
1
04.12.2004
Aston Villa
1
-
Liverpool
1
10.01.2004
*Liverpool
1
-
Aston Villa
0
24.08.2003
Aston Villa
0
-
Liverpool
0
11.01.2003
Liverpool
1
-
Aston Villa
1
18.08.2002
Aston Villa
0
-
*Liverpool
1
26.12.2001
Aston Villa
1
-
*Liverpool
2
08.09.2001
Liverpool
1
-
*Aston Villa
3
13.01.2001
Aston Villa
0
-
*Liverpool
3
06.09.2000
*Liverpool
3
-
Aston Villa
1
15.03.2000
Liverpool
0
-
Aston Villa
0
02.10.1999
Aston Villa
0
-
Liverpool
0
17.04.1999
Liverpool
0
-
*Aston Villa
1
21.11.1998
Aston Villa
2
-
*Liverpool
4
28.02.1998
*Aston Villa
2
-
Liverpool
1
22.09.1997
*Liverpool
3
-
Aston Villa
0
02.03.1997
*Aston Villa
1
-
Liverpool
0