Zurich

  • http://www.fcz.ch/en/main/
  • Zürich, Thụy Sỹ
  • fcz@fcz.ch
  • +41 (43) 521 1212 - Fax: +41 (43) 521 1213
  • Quốc tịch : Thụy Sĩ
  • Sân nhà: Letzigrund
  • Thành lập : 1896
  • Sức chứa : 30.930
Tin tức về Zurich