tin tuc the thao, tin nhanh the thao , bao bong da, the thao 247

Thứ tư, 01/04/2020 11:51 AM GMT +7

Young Boys

  • http://www.bscyb.ch/
  • Bern , Thụy Sỹ
  • info@bscyb.ch
  • +41 (31) 344 8000 - Fax: +41 (31) 344 8089
  • Quốc tịch : Thụy Sĩ
  • Sân nhà: Stade Tourbillon
  • Thành lập : 1898
  • Sức chứa : 32.000
Tin tức về Young Boys