Wolfsburg

  • http://www.vfl-wolfsburg.de/
  • Wolfsburg, Đức
  • [email protected]
  • +49 (5361) 890 30 - Fax: +49 (5361) 890 3150
  • Quốc tịch : Đức
  • Sân nhà: Volkswagen Arena
  • Thành lập : 1945
  • Sức chứa : 30000
Tin tức về Wolfsburg