Wigan Athletic

  • http://www.wiganlatics.co.uk/
  • Wigan, Anh
  • info@wiganlatics.co.uk
  • +44 (1942) 774 000 - Fax: +44 (1942) 770 477
  • Quốc tịch : Anh
  • Sân nhà: The DW Stadium
  • Thành lập : 1932
  • Sức chứa : 25,138
Tin tức về Wigan Athletic