Walsall

  • www.saddlers.co.uk
  • Walsall, Anh
  • info@walsallfc.co.uk
  • +44 (870) 442 0442 - Fax: +44 (1922) 613 202
  • Quốc tịch : Anh
  • Sân nhà: Bescot Stadium
  • Thành lập : 1888
  • Sức chứa : 11,300
Tin tức về Walsall