Viktoria Plzen

  • http://www.fcviktoria.cz/
  • Plzen, Séc
  • [email protected]
  • +420 377 221 507 - Fax: +420 377 221 543
  • Quốc tịch : Cộng hòa Séc
  • Sân nhà: Sân Ernst Happel
  • Thành lập : 1911
  • Sức chứa : 68,500
Tin tức về Viktoria Plzen