Viettel

  • google.com
  • Hà Nội, Việt Nam
  • Quốc tịch : Việt Nam
  • Sân nhà: Hàng Đẫy Stadium
  • Thành lập : 2007
  • Sức chứa : 22,500
Tin tức về Viettel
1 2 3