Videoton

  • http://www.vidi.hu/
  • Hungary
  • Quốc tịch : Hungary
  • Sân nhà: Sóstói Stadion
  • Thành lập : 1941
  • Sức chứa : 15000
Tin tức về Videoton