United Arab Emirates

  • http://www.uaefa.ae/
  • Abū ẓabī, Ả Rập
  • info@uaefa.ae
  • +971 (2) 444 5600 - Fax: +971 (2) 444 8558
  • Quốc tịch : Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất
  • Sân nhà: Sheikh Zayed Sports City
  • Thành lập : 1971
  • Sức chứa : 49,500
Tin tức về United Arab Emirates