Úc

  • http://www.footballaustralia.com.au/
  • Sydney, Australia
  • info@footballaustralia.com.au
  • +61 (2) 8020 4000 - Fax: +61 (2) 8020 4100
  • Quốc tịch : Úc
  • Sân nhà: ANZ Stadium
  • Thành lập : 1961
  • Sức chứa : 83,600
Tin tức về Úc