tin tuc the thao, tin nhanh the thao , bao bong da, the thao 247

Turkmenistan

  • Quốc tịch : Turkmenistan
  • Sân nhà: Saparmyrat Türkmenbaşy
  • Thành lập : 1992
  • Sức chứa : 30.000
Tin tức về Turkmenistan