Trung Quốc

  • http://www.fa.org.cn/
  • Dongjiudasha Mansion, Xizhaosi Street, Dongcheng 100061 Beijing
  • [email protected]
  • +86 (10) 5929 1030 - Fax: +86 (10) 5929 0309
  • Quốc tịch : Trung Quốc
  • Sân nhà: Beijing National Stadium
  • Thành lập : 1924
  • Sức chứa : 91000
Tin tức về Trung Quốc
1 2 3