Troyes

  • www.estac.fr/newsite/prehome.htm
  • Troyes, Pháp
  • [email protected]
  • +33 (32) 270 4830 - Fax: +33 (32) 570 4833
  • Quốc tịch : Pháp
  • Sân nhà: Stade de l'Aube
  • Thành lập : 1986
  • Sức chứa : 21,684
Tin tức về Troyes