Triều Tiên

  • Bình Nhưỡng, Triều Tiên
  • Quốc tịch :
  • Sân nhà: Sân vận động Kim Nhật Thành
  • Thành lập : 195
Tin tức về Triều Tiên
1 2 3