Thụy Điển

  • http://www.svenskfotboll.se/
  • Thụy Điển
  • Quốc tịch : Thụy Điển
  • Sân nhà: Örjans Vall
  • Thành lập : 1904
  • Sức chứa : 15500
Tin tức về Thụy Điển
1 2 3