Thổ Nhĩ Kỳ

  • http://www.tff.org/
  • Turkey, Thổ Nhĩ kỳ
  • Quốc tịch : Thổ Nhĩ Kỳ
  • Sân nhà: Atatürk Olimpiyat Stadı
  • Thành lập : 1923
  • Sức chứa : 76092
Tin tức về Thổ Nhĩ Kỳ