Thanh Hóa

  • Quốc tịch : Việt Nam
  • Sân nhà: Sân vận động Thanh Hóa
  • Thành lập : 2009
  • Sức chứa : 14.000
Tin tức về Thanh Hóa
1 2 3