Thanh Hóa

  • thanhhoafc.vn
  • Thanh Hóa, Việt Nam
  • lehoangthfc@gmail.com
  • 0373722983 - Fax: 0373721473
  • Quốc tịch : Việt Nam
  • Sân nhà: Sân vận động Thanh Hóa
  • Thành lập : 2009
  • Sức chứa : 14.000
Tin tức về Thanh Hóa
1 2 3