Than Quảng Ninh

  • www.vnleague.com/doi-bong/27-Than-Quang-Ninh.html
  • Cẩm Phả, Quảng Ninh
  • [email protected]
  • 033.3736.262 - Fax: 033.3736.262
  • Quốc tịch : Việt Nam
  • Sân nhà: Sân vận động Cẩm Phả
  • Thành lập : 1956
  • Sức chứa : 10,000
Tin tức về Than Quảng Ninh
1 2 3