tin tuc the thao, tin nhanh the thao , bao bong da, the thao 247

Tajikistan

  • Quốc tịch : Tajikistan
  • Sân nhà: Respublikanskiy Stadion im. M.V. Frunze
  • Thành lập : 1936
  • Sức chứa : 21,400
Tin tức về Tajikistan