Syria

  • Quốc tịch : Syria
  • Sân nhà: Aleppo International Stadium
  • Thành lập : 1936
  • Sức chứa : 61.000
Tin tức về Syria
1 2