Strasbourg

  • www.rcstrasbourgalsace.fr
  • Strasbourg, Alsace
  • Quốc tịch : Pháp
  • Sân nhà: Stade de la Meinau
  • Thành lập : 1906
  • Sức chứa : 29,230