Southend United

  • www.southendunited.co.uk
  • Southend-on-Sea, Essex, Anh
  • info@southend-united.co.uk
  • +44 (1702) 304 050 - Fax: +44 (1702) 304 124
  • Quốc tịch : Anh
  • Sân nhà: Roots Hall
  • Thành lập : 1906
  • Sức chứa : 12,392
Tin tức về Southend United