Southampton

  • http://www.saintsfc.co.uk/
  • Southampton, Hampshire, Anh.
  • [email protected]
  • +44 (845) 688 9448 - Fax: +44 (845) 688 9445
  • Quốc tịch : Anh
  • Sân nhà: St Mary's Stadium
  • Thành lập : 1985
  • Sức chứa : 32,690