South Korea

  • http://www.kfa.or.kr/
  • Seoul, Hàn Quốc
  • kfainfo@kfa.or.kr
  • +82 (2) 737 7538 - Fax: +82 (2) 735 2755
  • Quốc tịch : Hàn Quốc
  • Sân nhà: Seoul World Cup Stadium
  • Thành lập : 1933
  • Sức chứa : 68.476
Tin tức về South Korea