Sông Lam Nghệ An

  • www.slnafc.com.vn
  • Vinh, tỉnh Nghệ An
  • [email protected]
  • 0383844482 - Fax: 0383 580143
  • Quốc tịch : Việt Nam
  • Sân nhà: Sân vận động Vinh
  • Thành lập : 1979
  • Sức chứa : 18.000
Tin tức về Sông Lam Nghệ An
1 2 3