Sint-Truidense

  • https://www.stvv.com/nl
  • Sint-Truiden, Bỉ
  • [email protected]
  • +32 (11) 683 829 - Fax: +32 (11) 692 380
  • Quốc tịch : Bỉ
  • Sân nhà: Stayen
  • Thành lập : 1924
  • Sức chứa : 12.491
Tin tức về Sint-Truidense
1 2 3