Shrewsbury Town

  • http://www.shrewsburytown.co.uk/
  • Shropshire, Anh
  • Quốc tịch : Anh
  • Sân nhà: Greenhous Meadow
  • Thành lập : 1886
  • Sức chứa : 10361
Tin tức về Shrewsbury Town