SHB Đà Nẵng

  • Quốc tịch : Việt Nam
  • Sân nhà: Chi Lăng
  • Thành lập : 1976
  • Sức chứa : 30.000
Tin tức về SHB Đà Nẵng
1 2 3