SHB Đà Nẵng

  • www.affcup.com
  • Đà Nẵng
  • shbdanangfc1@gmail.com
  • 05113865905 - Fax: 05113865917
  • Quốc tịch : Việt Nam
  • Sân nhà: Chi Lăng
  • Thành lập : 1976
  • Sức chứa : 30.000
Tin tức về SHB Đà Nẵng
1 2 3