Senegal

  • Quốc tịch : Sénégal
  • Sân nhà: Stade Léopold Sédar Senghor
  • Thành lập : 1960
  • Sức chứa : 60000
Tin tức về Senegal
1 2 3